บ้านชำรุด สร้างไม่เรียบร้อย รับโอนดีหรือไม่ ?

บ้านชำรุด สร้างไม่เรียบร้อย รับโอนดีหรือไม่ ?

 

บ้านชำรุด สร้างไม่เรียบร้อย รับโอนดีหรือไม่ ? ยังคงเป็นคำถามที่ผู้ซื้อหลายคนคิดไม่ตก ในกรณีบ้านหรือห้องชุดก่อสร้างไม่เรียบร้อย แน่นอนว่าคงไม่มีใครอยากรับโอน แต่โครงการยังกดดันให้ไปโอน ยิ่งพอเจอคำขู่จากโครงการว่า “ถ้าไม่ไปตามนัดจะถือว่าผิดสัญญา และจะริบเงินที่จ่ายไว้ทั้งหมด” หลายคนคงกลัวโดนยึดเงิน ต้องจำใจไปรับโอน แล้วมานั่งกลุ้มกับปัญหาซ่อมแล้วซ่อมอีก ซ่อมไม่รู้จบเอาทีหลัง

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายแนะนำเกี่ยวกับปัญหานี้ว่า เมื่อเห็นว่าบ้านหรือห้องมีข้อบกพร่องเกินกว่าจะรับโอนได้ ต้องจดบันทึกข้อบกพร่องนั้น ที่ต้องการให้โครงการแก้ไขซ่อมแซม พร้อมกับถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน ที่สำคัญบันทึกนี้จะต้องมีตัวแทนของผู้ขายเซ็นรับทราบด้วย รวมถึงกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมจะให้โครงการแก้ไขให้เรียบร้อย

เมื่อถึงเวลานัดหมายรับโอน ผู้ซื้อนำหลักฐานดังกล่าวไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรามีข้อโต้แย้งที่ไม่อาจรับโอนได้ สาเหตุมาจากบ้านยังดำเนินการไม่เรียบร้อย หรือต้องแก้ไขเสียก่อน ในหลายๆครั้งที่พบกับข้อบกพร่องที่ยากจะแก้ไข ครบกำหนดแล้วก็ยังไม่แก้ไขหรือแก้ไขไม่ได้ กรณีนี้คงต้องบอกเลิกสัญญาโดยตรง และเรียกร้องเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยตามกฏหมาย เพราะถือว่าผู้ขายผิดสัญญา

เมื่อถึงขั้นนี้ หากโครงการยังเพิกเฉย คงต้องดำเนินการฟ้องร้อง ดำเนินคดีตามกฏหมาย ซึ่งจะต้องดำเนินการภายใน 1 ปีหลังจากพบเห็นความชำรุดบกพร่องเท่านั้น

ขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ใช่เรื่องสนุก ต้องเสียเวลา และค่าใช้จ่ายตามมาได้ ดังนั้น การพิจารณาให้ดีตั้งแต่แรก หรือหาหนทางเจรจาต่อรองน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

Editor by Home.co.th