13 ขั้นตอนเลือกซื้อ “บ้านดีราคาถูก ทำเลที่ใช่ สไตล์ที่โดน”

13 ขั้นตอนเลือกซื้อ “บ้านดีราคาถูก ทำเลที่ใช่ สไตล์ที่โดน”

การเลือกซื้อบ้านให้ได้ของดีราคาถูกบนทำเลที่ใช่และในสไตล์ที่โดนเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ง่ายเลย ที่เป็นเช่นนี้เพราะความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับต้องมีเป้าหมาย (Goals) ในการวิ่งเข้าไปหาที่ชัดเจนและเด่นชัดออกมาก่อน

คนจำนวนมากมักคิดว่าตัวเองดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายอยู่แล้ว แต่หากลองย้อนไปดูจริงๆ จะพบว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายแต่อย่างใด เป็นเพียงความฝันเท่านั้น เพราะเป็นแค่มโนภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆ ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะไปที่หมายใดๆ อย่างชัดเจน ไม่มีกำหนดและไม่ทราบเวลาแน่นอนที่จะไปถึง

ซึ่งสภาพเช่นนี้ส่งผลร้ายทำให้ต้องเสียเวลา รวมเสียเงินเสียทองไปกับการทำกิจกรรมที่ไม่เข้าเรื่องกว่าที่จะบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่ต้องการจริงๆ ได้

“การเลือกซื้อบ้าน” อันเป็นกิจกรรมสำคัญอันดับต้นๆ ในชีวิตคนเราก็มีลักษณะไม่แตกต่างใดๆ กล่าวคือการจะประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนเช่นกัน แต่จะซับซ้อนยุ่งยากกว่ากิจกรรมทั่วไป ตรงที่องค์ประกอบความสำเร็จนอกจากจะขึ้นกับเป้าหมายแล้วยังขึ้นอยู่กับการดำเนินการ ซึ่งต้องกระทำเป็นกระบวนการตามขั้นตอนปฏิบัติอย่างระมัดระวังอีกด้วย

โดยจะต้องทำทีละขั้นทีละตอน จะใจร้อนข้ามขั้นหรือละเว้นส่วนหนึ่งส่วนใดไปไม่ได้อย่างเด็ดขาด เพราะแต่ละขั้นตอนล้วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลย ทั้งนี้ขั้นตอนมาตรฐานในการเลือกซื้อบ้านที่ในต่างประเทศแนะนำให้ปฏิบัติกันเป็นหลักสากลจะมีอยู่ด้วยกัน 13 ขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.ให้ขีดเขียนสิ่งที่ต้องการจริงๆ ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (Write down Your Needs) ต้องเริ่มจากการลองประมวลภาพบ้านในฝันออกมาให้ได้ก่อน แล้วพยายามแจกแจงแยกแยะให้ได้ว่าองค์ประกอบของบ้านในฝันส่วนไหนเป็นเพียงแค่สิ่งที่หวังจะเห็น และอะไรบ้างเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือต้องการให้มีจริงๆ เมื่อแยกแยะขีดเขียนออกมาได้แล้ว สิ่งเหล่านี้ก็คือเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อให้ได้บ้านที่มีในสิ่งที่ต้องการต่างๆ เหล่านั้น

2.ถกและร่วมวางแผนกับสมาชิกทุกคนในครอบครัว (Discuss the Plan with All Family Partners) ด้วยเหตุที่การซื้อบ้านเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญที่เกี่ยวพันถึงความสุขสบายในการอยู่อาศัย รวมถึงภาระในการผ่อนส่งของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ดังนั้นการวางแผนซื้อบ้านจึงเป็นเรื่องที่สมาชิกครอบครัวทุกคนควรเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

3.ตรวจเช็คดูความสามารถทางการเงินของตัวท่านเอง (Review Your Financial Capability) เพื่อดูว่าตัวเองมีฐานะการเงินพร้อมหรือยังในการจะสร้างภาระผูกพันในระยะยาว ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องตรวจเช็คก็คือศักยภาพรายได้ของตัวเองว่ามีมากน้อยแค่ไหน

การตรวจสอบในขั้นตอนนี้อาจทำให้ต้องกลับไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงความต้องการในขั้นตอนแรกให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ได้ นอกจากนั้นกำลังความสามารถทางการเงินที่มีอยู่ยังบอกให้ทราบถึงประเภทบ้านที่ตัวเองสามารถเป็นเจ้าของได้ด้วย ว่าจะต้องเลือกบ้านประเภทไหน เช่น เป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม คอนโดฯ หรือตึกแถว เป็นต้น

4.พิจารณาว่ามีเรื่องจำเป็นอะไรที่ต้องกระทำในเบื้องต้นก่อนบ้าง (See If There are Preliminary Matters to Deal with) เช่น อาจจำเป็นต้องขายบ้านหลังเก่าก่อน เพื่อระดมเงินหรือทำการเจรจาแลกบ้านเก่า กับบ้านหลังใหม่ หรืออาจจำเป็นต้องเปลี่ยนงานเพื่อหางานที่รายได้สูงขึ้น ฯลฯ สิ่งต่างๆ เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องวางแผนดำเนินการแต่เนิ่นๆ เนื่องจากส่วนใหญ่มักมีเงื่อนไขเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกันทั้งสิ้น

5.เลือกพื้นที่ที่ท่านต้องการอยู่อาศัย (Select the Area where You Want to Live) ให้ลองคิดไปไกลๆ ในอนาคตถึงเรื่องต่างๆ เหล่านี้ เช่น โรงเรียนสำหรับลูกหลาน โรงพยาบาลที่จำเป็นต้องไปใช้บริการเมื่อเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา ความใกล้ไกลจากที่ทำงาน เป็นต้น โดยต้องพยายามตรวจเช็คหลายๆ พื้นที่เพื่อเปรียบเทียบหาทำเลที่ดีที่สุดสำหรับเรา ปกติเมื่อดำเนินการมาถึงขั้นตอนนี้แล้วหลายคนจะประหลาดใจเป็นอย่างยิ่ง ที่มักพบเจอพื้นที่หรือทำเลใหม่ๆ ที่ดีกว่า หรือเหนือกว่าทำเลที่เคยปักธงหรือเลือกเอาไว้ในตอนแรกๆ

6.ตรวจเช็คค่านิยมการใช้ชีวิตในพื้นที่ (Check the Lifestyle Value in the Area) ให้ลองขับรถตระเวนดูกิจกรรมและความเป็นไปต่างๆ ของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ ทั้งในวันปกติและวันเสาร์-อาทิตย์ว่ามีลักษณะเช่นไร

เช่น สำรวจดูแล้วอาจพบเห็นเด็กวิ่งเล่นกันอยู่มากมาย หรือมีรถแข่ง มอเตอร์ไซค์จอดอยู่หลายคันในบริเวณนั้น นั่นก็แสดงให้เห็นว่าในชุมชนนี้มีเด็กและวัยรุ่นอยู่เป็นจำนวนมาก หรือสำรวจแล้วพบเห็นงานเลี้ยง งานร่าเริงต่างๆ หรือพบเด็กนักเรียนมาเถลไถลอยู่ในบริเวณนั้นเป็นจำนวนมาก ก็อาจแสดงว่าพื้นที่นี้จะเอะอะจอแจ และมีเสียงดัง

ปกติสิ่งที่พบเห็นต่างๆ เหล่านี้จะสามารถบอกค่านิยมในการใช้ชีวิตในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ว่าเพื่อนบ้านเป็นอย่างไร อยู่แล้วจะสุขสบายและมีความสงบมากน้อยเพียงใด ซึ่งถ้าเป็นไปได้แทนที่จะขับรถตระเวนให้เปลี่ยนเป็นใช้การเดินสำรวจ จะช่วยให้พบเห็นและสัมผัสสิ่งต่างๆ เหล่านี้ในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ในการสำรวจจะต้องไม่ลืมเข้าไปเยี่ยมสถานีตำรวจ สถานีดับเพลิงและคนอยู่อาศัยในพื้นที่ เพื่อพูดคุยสอบถามถึงความเป็นไป ความน่าอยู่ของพื้นที่ว่ามีมากน้อยเพียงใด เคยมีโจร มิจฉาชีพ และอาชญากรรม เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดและมีอัคคีภัยเกิดบ่อยหรือไม่

7.ปรับแต่งแผนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และเริ่มมองหาบ้าน (Firm up Your Plans and Start Looking) จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาจากขั้นตอนก่อนหน้าให้ลองปรับแต่งแผนให้กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น จากนั้นเริ่มต้นค้นหาบ้านที่มีคุณลักษณะเข้าข่ายเป็นไปตามที่ต้องการ โดยทำให้เป็นเรื่องสนุกและคิดว่าเป็นการเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

 8.ให้เลือกใช้บริการนายหน้าสักแห่งหรือสองแห่งมาเป็นตัวช่วย (Select One or Two Agents to Work with) โดยเฉพาะนายหน้าที่อยู่ในพื้นที่ เนื่องจากนายหน้าเหล่านี้ถือเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญพื้นที่ดีที่สุด สามารถช่วยค้นหาบ้านตามความต้องการได้เป็นอย่างดี ซึ่งปกติการใช้บริการนายหน้าในฝั่งผู้ซื้อสำหรับในบ้านเราแล้วจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ จึงสามารถเรียกใช้บริการนายหน้าหลายๆ รายได้พร้อมกัน

9.เข้าเยี่ยมชมและตรวจเช็คบ้านอย่างน้อยหนึ่งโหล (Inspect a Minimum of a Dozen Properties) จะต้องพยายามเข้าดูและเยี่ยมชมบ้านที่ประกาศขายที่เข้าข่ายตรงตามความต้องการ ให้มากหลังที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้แน่ใจว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่ใช่ คู่ควรกับการที่จะเสียเงินซื้อ ขณะเดียวกันก็เพื่อเช็คดูว่าบ้านที่มีราคาพอซื้อได้หลังนั้นสามารถปรับปรุงให้เป็นไปหรือเข้ากับความต้องการของเราได้หรือเปล่า

10.ตรวจเช็คราคาซื้อขายบ้านล่าสุด (Check the Prices of Recent Sales) คือตรวจเช็คราคาบ้านที่ซื้อขายกันอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในรูปแบบมูลค่าบ้านในตลาด ปกติบ้านในแต่ละพื้นที่แต่ละโซนจะถูกแพงไม่เท่ากัน อาจมีความสัมพันธ์กันหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ต้องพยายามเลือกเช็คในพื้นที่ที่คล้ายกันให้มากที่สุด ซึ่งจะทำให้ได้ภาพความถูกความแพงของราคาขายได้เป็นอย่างดี

11.ประเมินความสามารถในการกู้ซื้อบ้านล่วงหน้า (Get Pre-qualified for a Loan) ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์หลายแห่งมีบริการประเมินความสามารถในการกู้ยืมเงินให้กับลูกค้าเป็นการล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้ทราบล่วงหน้าถึงเพดานสูงสุดในการกู้ยืมเงินจากธนาคารของตัวเราว่าจะได้เท่าใด และการซื้อบ้านจะต้องใช้เงินดาวน์หรือเงินสดจำนวนเท่าไหร่

12.พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะตัวของบ้านที่ช่วยเพิ่มพูนค่าขึ้นได้ (Look for Value-enhancing Attributes) โดยพิจารณาคุณลักษณะอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจากความต้องการจริงๆ ของเรา แต่คุณลักษณะต่างๆ เหล่านี้สามารถช่วยเพิ่มพูนมูลค่าในเวลาที่คิดจะขายได้

ตัวอย่างเช่น อยู่ใกล้วัด โบสถ์ โรงเรียน หรือแหล่งช้อปปิ้ง หรือที่ตั้งอาจมีความเป็นส่วนตัว มีวิวภูมิทัศน์สวยงาม หรืออยู่ในโซนสีเขียวที่ไม่มีตึกสูงมาบังทัศนียภาพ หรืออยู่ในโซนที่ไม่มีเด็ก เหมาะอยู่อาศัยอย่างแท้จริงเป็นต้น โดยต้องพยายามดูเปรียบเทียบในหลายๆ พื้นที่และระหว่างบ้านหลายๆ หลัง ยิ่งสามารถเปรียบเทียบได้มากหลังเท่าไหร่ ก็จะช่วยให้เห็นความแตกต่างได้มากขึ้นเท่านั้น

13.อยู่ในสถานะพร้อมที่จะซื้อได้ (Be Ready to Act) มาถึงขั้นตอนนี้แล้ว ถือว่าเรามีข้อมูลมากเพียงพอที่จะตัดสินใจเลือกบ้านในฝันหลังเหมาะๆ ได้แล้ว เคล็ดลับสำคัญในขั้นตอนนี้ก็คือจะต้องทำทุกวิถีทาง ในการเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นให้ได้ จะต้องไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปอย่างเด็ดขาด